Báo Giá Phiên Dịch

 


Ngôn Ngữ Dịch


Phiên Dịch Cấp Độ I, II

 


Phiên Dịch Cấp Độ III

 

-       Nghiên cứu ,khảo sát thị trường

-       Du lịch thương Mại

-       Tour du lịch

-       Thăm quan

-     Dịch hội thảo

-     Đàm phán thương mại

-     Cuộc họp nội bộ

-     Phiên Dịch Dự Án

-       Phiên Dịch về kĩ thuật

-          Dịch hội thảo với ,cấp cao

-          Dịch Cabin

-          Dịch hội nghị truyền hình

-          Hội nghị, hội thảo chuyên nghành

Ngày
 (USD)

Giờ
(USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo giá sau khi tham khảo thông tin, nội dung của buổi thuyết trình, hội thảo

Tiếng Anh

100

40

Tiếng Trung
(Quảng Đông)

140
(140)

39
(25)

Tiếng Nhật

160

40

Tiếng Hàn

160

45

Tiếng Pháp

150

45

Tiếng Đức

200

45

Tiếng Nga

150

43

Tiếng Tây Ban Nha ; Bồ Đào Nha; Italia

250

50

Hugari; Bungari;

Rumani; Sec; Slovakia; ucraina

300

50

TháiLan; Lào; Campuhica

170

65

Indonesia; Malaisia; Myanmar

250

50

Tiếng Ảrập

300

55

BaLan

320

60

Hà Lan

300

55

Ấn Độ (Sencrit; Bangali) Đan Mạch; Philipin; Thủy điển; Nauy

300

50